Úvod

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE DOMOVINA

 

 

Darujte 2%

Žiadame všetkých priateľov vojenskej histórie na Slovensku, prispejte nám svojimi dvomi percentami z dane, prispieť môžete na priloženom odkaze: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=23069 

Ďakujeme.

                                         

PLÁNOVANÉ AKCIE:

Koniec vojny v Nových Zámkoch, 06.04.2019

                                                                   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE ČLENOV KVH DOMOVINA:

V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne: Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona. Súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) sú klubom používané len vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí.  Zároveň prehlasujeme že obsah týchto stránok nepropaguje ani nepodporuje hnutia a ideológie smerujúce k potláčajniu ľudských práv a slobôd. Všetky články a príspevky uverejnené na týchto stránkach služia výlučne na dokumentovanie histórie, štúdium, a podobne!

TOPlist