Hlinkova Garda

Rovnošata HG

Zdroj:KLIMENT Slovenská armáda 1939-1945

 

 

Prihláška za člena Hlinkovej gardy

                           

                         

                            

 

Prísaha člena Hlinkovej gardy

                              

  Zdroj:Peter Sokolovič Hlinkova garda 1938–1945