O nás

Klub vojenskej histórie DOMOVINA vznikol dňa 16.04. 2014, ako občianske združenie registrovaní na ministerstve vnútra SR. Hlavnými cieľmi KVH DOMOVINA je účasť na rôznych akciách ako rekonštrukcie bojov, hlavne z obdobia povstania na území 1.SR v roku 1944 , zberatelstvo rôznych militarii a podobne. Pri ukážkach bojov prezentujeme činnosť Hlinkovej gardy, Pohotovostných oddielov hlinkovej gardy, vojakov Červenej armády, partizánov a v neposlednom rade aj pospolitý ľud ako sedilakov a dedinčanov.

ČLENOVIA KVH DOMOVINA

 

imageJozef

Predseda KVH Domovina

Hlinkova Garda - hodnosť: Rojník

Vojak RKKA

Partizán

 

 

     

imagePalo

Hlinkova Garda - hodnosť: Rojník

Vojak RKKA

Partizán

 

          

 

 

imageMartin

Hlinkova Garda - hodnosť: Gardista

Vojak RKKA

Partizán

 

 

 

 

imageZuzka

Hlinkova mládež - dievčatá

Zdravotníčka RKKA

Partizánka

 

 

 

imageRobo

Hlinkova Garda - hodnosť: Gardista

Partizán