Úvod

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE DOMOVINA

 

                                          

Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive, aby sme mohly spoločne, všetky kluby vojenskej histórie, pokračovať v našich aktivitách!!!!

Pripomienku môžete podporiť do 4.11.2020 po registrácii a prihlásení na portáli www.slov-lex.sk

na odkaze:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/464/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-4066053

Za každé jedno kliknutie ďakujeme.

 

 

 


 

 

 

 

 

                                                                   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE ČLENOV KVH DOMOVINA:

V súvislosti s prijatím zákona NR SR č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne: Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona. Súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) sú klubom používané len vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí.  Zároveň prehlasujeme že obsah týchto stránok nepropaguje ani nepodporuje hnutia a ideológie smerujúce k potláčajniu ľudských práv a slobôd. Všetky články a príspevky uverejnené na týchto stránkach služia výlučne na dokumentovanie histórie, štúdium, a podobne!