Členstvo v Klube

Členmi KVH Domovina sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré prejavia záujem o členstvo, majú záujem o vojenskú históriu a primerané vedomosti. Členstvo vzniká dňom schválenia členskou schôdzou.

PODMIENKY PRIJATIA NOVÝCH ČLENOV :

1. Vek minimálne 15 rokov

2. Súhlasí so stanovami KVH Domovina

3. Je bezúhonný a plne spôsobilí na právne úkony

4. Musí byť zdravotne fyzicky a psychicky spôsobilí

5. Je občan Slovenskej Republiky

6. Členstvo v klube musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina členov KVH Domovina

 

Žiadateľ o členstvo musí vyplniť prihlášku a odoslať ju poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v sekcii kontakty

PRIHLÁŠKA: 

http://uloz.to/x1CSosTk/prihlaska-do-kvh-domvina-rar