Piesne Hlinkovej gardy

KAMARÁTI, NA STRÁŽ!                            GARDISTA KAMARÁT

Sme Hlinkove gardy, sme slovenská stráž,                              Gardista kamarát, ty vieš aj život dať                 Hlinka je náš otec, Sidor vodca náš.                                        vieš chrániť  krásnu zem a národ svoj.

Kto si rodom Slovák, stupaj v Hlinkov šík,                               Garda už rukuje a tebe sľubuje,                         nás nezlomí hrozba, nás nezlomí nik.                                         že pôjde bojovať na rozkaz tvoj.

Kamaráti na stráž, velí vodca náš.                                           Šaňo Mach, vodca náš                                          vrchu Kriváňa postavíme stráž.                                               svojou gardou od židov nás stráž .

Slovensko si ubránime,                                                            Keď tvoj hlas zavelí ,                                             a keď treba uderíme.                                                             svoj národ celí zocelí .

Kamaráti, na stráž,                                                                 Do otroctva nikdy sa nevrátiť,                           kamaráti, na stráž !                                                                 ponechaj nám väčnej slobody.

Kto je Slovák, snami nôti,                                                       Rodu tvojmu väčný kamaráti,                              kto nie snami, ten je proti                                                      Šaňo Mach, poď snami!

Kamaráti, na stráž,                                                           https://www.youtube.com/watch?v=MqImJIyXZQI  kamaráti, na stráž !             

https://www.youtube.com/watch?v=N47GhsnOD28         

 

POD SLOVENSKÝM NEBOM VERNE CHRANIA                   SME SLOVÁCI, SME GARDISTI

Pod Slovenským nebom verne chránia,                                               Sme slovaci, sme gardisti                         hrdé gardy vlasť našu drahú .                                                            Slovensko je naša zem .                             Nášho národa kolísku strážia,                                                            Kto výťaztvom  je si istí,                           čo tak veľkých synov chovala.                                                            medzi náš rad patrí len.

Ochraňuj tú zem o Bože večný,                                                         Bojujeme za slobodu,                                požehnaj a daj jej pokoja.                                                                za Boha a národ svoj.                                 Daj by slnko nikdy nám nezašlo,                                                        Slovenského kto je rodu,                         štastia žiar nech nám tu večne plá.                                                   chráň si každý rodnú pôdu.

Mých Slovákov zem prekrásna,                                                         Na stráž, podar sa náš boj,                       vnáruč všetkých synov zobrala.                                                         za Boha a národ svoj.                                 Ktorí stáli vždy na stráži,                                                                                                                                    rozkaz vodcu svojho čakali.                                             https://www.youtube.com/watch?v=XnTBZCxw_Sk

https://www.youtube.com/watch?v=M1soiC2hpYY

 

REŽ A RÚBAJ DO KRVE                                   VERCHOVINA, VERCHOVINA

Slováci sme od rodu, Slovenskému národu                                       Héj, verchovinou vetrík povieva,               nebude z nás ani jeden nikdy na škodu.                                             héj, spev pastierov od hôr zaznieva.     Slováci sme od rodu, Slovenskému národu                                       Na svete jednu len poznám pôvabnú zem nebude z nás ani jeden nikdy na škodu.                                             o nej srdce mi spieva.

Svoju zem si ľúbime, nepriateľov zlomíme,                                     Verchovina, verchovina Podkarpatská   Rus  zobuďte sa všetci bratia v celej krajine.                                       tam si žije, vodku pije pokarpatský Rus.

Reč a chlieb si chránime, nikomu sa nedáme                                     Do spevu dá srdca svojho tieseň,                na Slovensku po Slovensky smelo hlásame.                                        tam sa rodí čarokrásna pieseň.                Reč a chlieb si chránime, nikomu sa nedáme                                     Na tej našej verchovine veselo je žiť,       na Slovensku po Slovensky smelo hlásame.                                      tam sa musí každá smutná duša rozohniť.

Hor sa všetci z nami, ktorí ste pod Tatrami,                                    Zo srdca tam každý zanechá kus,             každý kto za pravdu horí nech ide snami.                                           pre teba Podkarpatská Rus.

Od Dunaja až po Tatry oddávna, odvekou prebývame,         https://www.youtube.com/watch?v=Ghy5wgnI_vU  držíme si čo nám patrí, reč rodnú Slovenskú si nedáme.                                                                                     Preto kto chce u nás žiť, zo Slovákmi kto chce žiť,                                                                                           drahú našu Slovenčinu nesmie hanobiť. 

Keď do boja pôjdeme zástava nám zaveje,                                                                                                         práva rodu Slovenskému vybojujeme.

Rež a rúbaj do krve nebude to po prvé,                                                                                                             dokiaľ Slovák  na Slovensku pánom nebude.                                                                                                        Rež a rúbaj do krve nebude to po prvé,                                                                                                             dokiaľ Slovák  na Slovensku pánom nebude.

https://www.youtube.com/watch?v=w-4vynEzaCQ&bpctr=1398957298